Details page

Lofotfiskets historie


Det årlige Lofotfisket preger livet, bosetningen og kulturen i Lofoten. Befolkningen her har et nært forhold til havet. Havet gir liv, mat og rikdom, men kan også være stormende og nådeløst.

Det rike lofotfisket har gitt betydelige inntekter til styresmaktene gjennom hele historien. Fisken ble en internasjonal handelsvare allerede på 1100-tallet, og er det fremdeles i dag. Torsken la grunnlaget for et lokalt næringsliv med handelshus og væreiere, og det er spor etter dem i dagens Lofoten.

Fjellformasjoner har til alle tider vært seilingsmerker og man har brukt naturlige havner og våger. Men etter hvert ble det behov for oppmerking av leia med staker, varder og fyrbelysning. På begynnelsen av 1900-tallet kom det motor i fiskebåtene, og det ble nødvendig å tilrettelegge havnene på en ny måte. Den maritime infrastrukturen har hatt svært stor betydning i dette distriktet og den har mange former og uttrykk opp gjennom historien. I Lofoten finner du de gamle fraflyttede fiskevær side om side med fremtidens fiskerihavner.Steinkjerringer og andre veivisere

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Væreieren

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
De fleste fiskeværene i Lofoten var styrt av væreiere. En væreier var grunneier, han leide ut rorbuer og han styrte over retten til å delta i fisket. I Storvågan finner vi en av Lofotens eldste væreiergårder fra 1815. I en periode på nesten hundre år var her et rikt fiskevær med stor aktivitet.