Details page

Daumannsvika


Foto: Torstein Johnsrud
I følge tradisjonen kommer navnet av at druknede sjøfolk drev i land her etter forlis. Andre hevder havertens brøl fra skjærene utenfor høres ut som mennesker i nød, og at det er dette som har gitt stedet navn. Her bodde brødrene Eilert og Hans Broks på 1800-tallet. De levde av fiske og beitebruk. I området finnes også rester etter ei hellegrop, en brønn og en båtgamme, bygget inne i tuftene etter to eldre hus. Denne båtgammen ble brukt av en familie på fem brannhøsten 1944.