Details page

Kjeskelvik


Nærhet til gode fiskeplasser og ei fjære der det var lett å få båtene på land førte til at Kjeskelvik tidlig ble tatt i bruk som boplass. I eldre kilder er Kjeskelvik beskrevet som “en fiskeplass med mange fiskegammer for hele Tanens søfinner.” Tuftene er fortsatt synlige i terrenget. I 1837 flyttet Ole og Martha Jensen til stedet og ble de første norske innbyggerne der. Deres husstand vokste, og flere halvlottskarer, drenger og tjenstejenter slo seg ned for kortere eller lengre tid. På 1900-tallet gikk utviklingen i retning av større motoriserte fiskefartøyer. Bygder med bedre havner vokste, mens steder som Kjeskelvik gradvis ble avfolket. Den siste fastboende, Andreas Eriksen som er dåpsbarn på bildet fra 1910, flyttet fra stedet i 1955.


Det samme huset 104 år senere.


Kjeskelvik sett fra vest