Details page

Viberodden fyrstasjon


Viberodden fyr blei tent den 28. november 1855. Fyret fungerar i samspel med Eigerøy fyr. Eigerøy gir landkjenning, medan Viderodden leier skip vidare til det sydlege innløpet til Egersund. I 1977 blei Viberodden avfolka og erstatta med ei lykt på ei betongsøyle ved siden av den opphavelege fyrbygningen. I dag blir fyret rehabilitert av Stiftelsen Viberoddens Venner, målet er å tilbakeføre fyret til slik det såg ut i 1912.