Details page

Fleire tusen år med spor etter busetnad


Foto: Frode Pilskog
Fleire tusen år med spor etter busetnad. Funn av 180 stolpehol, 42 kokegroper, 6 eldstadar, 4 grøfter, ardspor og forhistoriske kulturlag. Ardspor finst over store deler av undersøkingsområdet. Det djupaste ardsporet litt på 1,70 m djupne. Under matjorda finnast restar etter eit hus frå eldre jarnalder/bronsealder. Ved dagens vegkryss stod det gamle klyngetunet på Osnes.