Details page

Fortøyingsring Byholmane


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingsringar på Byholmane. Det er tilsaman 4 fortøyingsringar på desse holmane. Ringane vart sett ned i 1898. Holmane vart på den tida nytta som beite og slått av bøndene på garden Skeide.