Details page

Kjølnes fyr


Foto: Christel Anna Teifer
Kjølnes fyr ble først bygget i 1916 i støpejern, men lykten ble ikke tent før to år senere. Fyrstasjonen var beregnet for fyrmester og tre assistenter med familie. Under de tyske soldatenes tilbaketrekking i 1944 ble fyret og de nærliggende boligene, med unntak av et fjøs, ødelagt av rundt 200 skudd fra kanonstillingene ved Berlevåg. I 1949 ble det gjenreist i betong. Fyret ble automatisert i 1989 og har i nyere tid blitt brukt til både overnatting og kulturelle formål.


Kjølnes fyr

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset