Details page

Støa på Hidsneset


Foto: Frode Pilskog

Stor stø, sør for fyrlykta. Støa vart nytta av Kystverket ved leveranse av olje til fyrlykta.