Details page

Sjøbruksmuseet


Sjøbruksmuseet i Tungevågen viser korleis fiskarbøndene på Jæren har utnytta ressursane i havet frå 1800-talet og fram til i dag. Ei fornya utgåve av utstillinga opna sommaren 2012. Denne inneheld både sjøbrukshistoria på Jæren og lærerike vitensentereksperiment. Utstillinga har ope i sommarsesongen til fyret.