Details page

Markøy fyr.


Foto: Gunnar Eikli

Kystverkets historikk:

1840: Markøes Kystfyr. Fast Fyr..."Dette Fyr er af samme Beskaffenhed som det Foregaaende. ("Lindesnes - Dette Fyr brænder gjennem hele Aaret og lyser i alle Kompasrætninger mod Havet.")..Høide over Havfladen: 148 Fod. Synsvidde : 4 Mile."