Details page

Songvår fyr


Foto: Arve Lindvig

I mars 1887 forliste hvalfangstskuta D/S Vardøhus utenfor Harkmark på vei fra Sandefjord til fangststasjonen i Finnmark. 46 mennesker omkom, bare 2 ble reddet. Etter forliset ble det framsatt krav om at lyset på Ryvingen fyr måtte forsterkes, men etter nærmere vurdering ble det bestemt at det skulle opprettes et nytt fyr mellom Oksøy og Ryvingen. Songvår fyr, som ligger på Hellersøy, ble tent allerede 1. november året etter - i 1888. Det første fyret besto av en enkel trebygning med lyktehus i det ene hjørnet. Linsa var av 3. orden. I tillegg var det uthus med fjøs, oljebod og et naust. Til å begynne med gikk fyrvokterfamiliens barn på skole i Hellesund, men fra 1900 ble det ansatt gurvernante som skulle drive skole på fyret. Lille julaften dette året omkom daværende fyrvokter J. Pedersen under seilas hjem fra Hellesund, hvor han hadde hentet post. Enka ble sittende igjen med 4 barn på øya. Hun overtok ansvaret som fyrvokter fram til ny ble ansatt sommeren etter. I 1938 ble det reist egen bolig for fyrassistenten. Dagens betongfyr sto ferdig i 1950. Det gamle linseapparatet ble flyttet, og stasjonen fikk i tillegg et nautofon tåkeanlegg. Allerede i 1955 var det slutt på ordningen med bofaste familier på fyret. Den gamle fyrbygningen ble revet og driften lagt om til tørnstasjon. I dag er det Søgne kommune som disponerer fyret sammen med Søgne dykkerklubb. Hellersøy er fredet som fuglereservat.