Details page

Lindesnes fyr


Foto: Lindesnes fyr
Norsk fyrhistorie starter på Lindesnes i 1656 da det første lyset ble tent for å veilede sjøfarende langs den lange norskekysten. Det skulle anlegges et åpent kullblussfyr som skulle brenne i den mørke årstiden, fra august til april. Driften skulle finansieres ved havneavgifter på strekningen fra Bergen til Bohuslen. På grunn av uvær ble imidlertid byggearbeidene forsinket, og kullasten fra England kom ikke fram, slik at det første fyrlyset besto av 30 talglys som blafret bak blyglassvindueer i et tre etasjer høyt tårn. Det varte ikke lenge før klagene strømmet på. Og selv om kullblusset kom i drift, besluttet kongen at fyret skulle slukkes allerede året etter. Først 69 år etter, i 1725, ble fyrdriften gjenopptatt. Da ble det besluttet at det måtte anlegges et tvillingfyr på Lindesnes, for å skille det fra fyret på Skagens Odde. Følgelig ble det anlagt et kullbluss på Hammerberget på Lindesnes og et tilsvarende på Markøy i Selør-arkipelet. I 1799 ble det reist et firkantet tårn på Lindesnes, for å bedre landkjenningen på dagtid. I 1822 ble begge fyrene bygget om til lukkede kullblussfyr. Markøy ble lagt ned i 1844, mens driften av kullfyret på Lindesnes fortsatte fram til 1854, da det ble innstallert et moderne linseapparat av første orden. Denne linsa er fortsatt i drift i toppen av støpejernstårnet, som ble reist i 1916. Lindesnes fyr har mer enn 70 000 besøkende hvert år. En stiftelse er opprettet for å utvikle det fredede fyret som et nasjonalt fyrmuseum. I 2000 ble Lindesnes fyr valgt som Vest-Agders tusenårssted.


Lindesnes fyr

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Smaken av Sydspissen

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
"Smaken av Sydspissen" - et samarbeid mellom Jentan på Båly, Lindesnes Brygghus, Lindesnes Havhotell og spisestedet "Fyrgryta" på Lindesnes fyr

Vær på Lindesnes

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset

Lindesnes fyrhage - er ikke som andre hager

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
Lindesnes fyrhage er en ganske spesiell hage - og det er mye her som ikke ligner på andre hager.


Lindesnes fyrhage - i storm


Lindesnes fyrhage