Details page

Nesland støhavn


Foto: Kristine Moltu
Nesland ligger på innersida av Lofoten i Flakstad kommune. Her var kort vei ut til gode fiskefelter, men vanskelige havneforhold. Statens Havnevesen bygde støanlegget med to vorrer i 1886. Murene har vært utsatt for hard pågang fra havet og har vært skadet og reparert gjentatte ganger, senest i 1988. Støanlegget er i dag et fredet kulturminne