Details page

Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Restar av den gamle hovedvegen frå Botnen vor og opp til postopneriet. Bygt 1848 og teke ut av bruk som hovedveg i 1870