Details page

Landgangsvor Botnen


Foto: Frode Pilskog

Mykje av det gamle toppdekket er inntakt.