Details page

Båtvik vor


Foto: Frode Pilskog

Båtvik vor. Restar av toppdekket til voren. Mesteparten av dekket er borte på grunn av sjøgang.