Details page

Fyrlykt Yksnøy


Foto: Frode Pilskog
Fyrlykt med oljebud. Sett opp i 1903 og endra i 1911. Produsert ved Frognerkilen fabrik, Christiania. Første oppsynsmann var grunneigar Ole Høydal


Fortøyingsfeste Selvika


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingsfeste Selvika

Losnaust i Hellandsvågen


Foto: Frode Pilskog

Losnaust i Hellandsvågen


Foto: Frode Pilskog

Fortøyingsring Garvik


Foto: Frode Pilskog
Kryssholt, sett ned i 1930. Tilsaman vart det satt ned tre fortøyingsringar og ein fortøyingsøyle i Garvik.

Fortøyingsring Garvik


Foto: Frode Pilskog
Mooring point in Garvik. Three mooring points and one pole was erected in 1930.

Fortøyingsring Garvik


Foto: Frode Pilskog
Mooring point in Garvik. Three mooring points and one pole was erected in 1930.