Details page

Fortøyingsring Dimnasund


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingsring sett ned i 1914. Malingsmerke like ved