Details page

Fortøyingsring Festøy


Foto: Frode Pilskog
Fortøyingsring Festøy. Sett ned i fast fjell 1898. Malingsmerke på naust