Details page

Svinør

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
I seilskutetida var Svinør den kanskje mest brukte uthavna ved Lindesnes, med flere skipsverft, tollstasjon og 20 faste loser.