Details page

Svinøy fyr


Foto: Frode Pilskog

Ole Martin Mork var arbeidsformann ved bygginga av Svinøy fyr i 1903-05. I 1908-09 bygte Mork og mannskapet hans Sula fyr. Sula, Ytterholmen og Litløy fyr er bygt i tilsvarande arkitektonisk stil.