Details page

Handelstaden Storholmen


Foto: Frode Pilskog
Murhuset frå 1905 var i si tid blant dei mest moderne på Sunnmøre. Murhuset inneheld både butikk, bakeri med ein diger bakaromn og rom for utleige. Huset var sett opp av ein dansk murar. Mursteinane som huset er bygt av var opphavleg tiltenkt eit anna byggeprosjekt. Skuta som frakta mursteinen forliste, men Gerhard Brekke kjøpte lasta.