Details page

Fortøyingsbolt Snæingen


Foto: Frode Pilskog

På oppdrag frå overingeniør Lutken i Hamnevesenet vart det i 1929 vart det sett opp tre fortøyingsboltar i dette området. To på Snæingen og den tredje på andre sida av sundet, aust for kaia til brødrene Hatlø. Den tredje er i dag borte. Den lokale klubben "Roald Amundsen" dreiv skogplanting på holmen i 1931.