Details page

Barkekar Løvik


Foto: Frode Pilskog

Barkekum like ved sjøkanten. Lødd opp med stein. I kummen står ei jarngryte. Det er ei pipe i Ø delen og moglegheit til å fyre med ved. Brukt til å barke garn.