Details page

Ruin etter naust, draksehus og merkestein


Foto: Frode Pilskog