Details page

Fortøyingsbolt Langholmen


Foto: Håvard Haraldson Hatløy

T-bolt. Varpepåle, sett opp samtidig med dei 2 andre fortøyingsboltane på Langholmane i 1900. Det ligg eit malingsmerke omlag 1,5 m frå bolten.