Details page

Fortøyingsring Holmeneset


Foto: Frode Pilskog

T-bolt med ring. Ligg på Holmeneset, tilhøyrer Håkonsholmen. Malingsmerke 1 m NØ. I bakgrunnen Håkonsholmen.