Details page

Tørnring på Herøy


Foto: Frode Pilskog

Kryssholt. Ligg i innløpet til sundet. Berget er hogt ned i bakkant for å gje betre plass til ringen. Dette er viktig når ein skal kaste loss og forlate ankringsplassen.