Details page

Bøkfjord fyr


NRK (c)

 

Bøkfjord fyr er et fyr i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Fyret ligger på Holmengrålandet, på østsiden av innløpet til Bøkfjorden, ved innseilingen til Kirkenes. Bøkfjord fyr var Norges siste bemannede fyrstasjon. Det ble avbemannet og automatisert 15. desember 2006.
 
Bøkfjord fyr ble opprettet i 1910, men fyret ble ødelagt av tyskerne i 1944. Et nytt fyr ble bygd i 1947-48. Like ved fyrstasjonen ligger restene av et tysk kystfort.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN Bøkfjord fyr


Foto: Sigurd Jacobsen

Bøkfjord fyr, sett fra NV.