Details page

Turismens nordkapp


NRK (c)

Nordkapplatået er et helårs turistmål som ligger på Magerøya i Finnmark fylke. Hvert år besøker over 200 000 senteret her. Denne reportasjen ble laget da dagens store, moderne turistsenter var under bygging.

KLIKK PÅ BILDET FOR Å SPILLE AV FILMEN