Details page

Odderøya fyr, sett fra vest.


Foto: Arve Lindvig

Odderøya fyr er et havnefyr ved innseilingen til Vestre havn i Kristiansand. Fyret ble opprettet i 1832. Fyrstasjonen er landfast og ligger på halvøya Odderøya, 1 km sør for kvadraturbebyggelsen. Beskrivelse ifg. Norsk Fyrliste 1854: Odderøen, Havnefyr, fast fyr. "Fyret tjener til veilednig for de fartøier,som er nødte til at søge Christiansands Havn om Natten. Da det kun lyser mod Søen igjennem Sundet ved Oxø i 1/2 Kompasstregs Vidde, saa maa man bringe Lyset i denne eller i Retningen NV. 3/4 N. og holde sig aldeles i samme Cours, indtil man er kommet Odderøen ganske nær. Derefter forandres Coursen til NV t.V 1/4 V, som styres til man efter 1/4 Miils Seilads befinder sig paa Ankerpladsen."

Kystverkets historikk:

1832. Opprettet.

1866: Odderø.