Details page

Thaulows hus


Foto: Arve Lindvig

I 1768 ble Bragdøya kjøpt av daværende rådstueskriver Henrik Arnhold Thaulow. Thaulow utviklet Bragdøya til byens første Lystgård, reiste en ny, staselig hovedbygning og investerte store ressurser i å gjøre gården til foregangsbruk etter opplysningstidens idealer. Huset hadde blant annet en liten scene i trappeoppgangen, hvor hans tre senere berømte barnebarn, Camilla Collet, Henrik Wergeland og Oscar Wergeland underholdt med resitasjoner og små skuespill. Thaulows hus ble valgt til kristiansands kulturminne i Kulturminneåret i 1997.Thaulows hus


Foto: Arve Lindvig