Details page

Oksøy fyr


Foto: Arve Lindvig

Den første nasjonale fyr-kommisjonen i 1828 ga opprettelsen av et fyr ved innseilingen til Kristiansand høyeste prioriter. Resultatet var at det i 1832 ble bygget to fyr, ett større kystfyr på "skjæret Oxøen" og det mindre havnefyret på Odderøya. Det første fyret på Oksøy var et teglsteinstårn utstyrt med et "Lentilleapparat, efter et nyt fransk System". . .Oksøy var det første norske fyret hvor det ble innstallert en linse som samlet og forsterket lysstrålen. prinsippet ble utviklet av den franske ingeniøren August Fresnel i 1820-årene, og da Oksøy kastet sine første lyskjegler mot horisonten, var det bare i Frankrike og i Nedeland at tilsvarende teknologi var i bruk. Til å drive fyret ble det ansatt "en Mand af bedre Opdragelse", månedsløintnant Cornelius berg, som fikk tittelen "fyrforvalter". I løpet av sin karriere på Oksøy presterte han å avle 25 barn, riktignok med to forskjellige koner. . .I tillegg til fyrdriften ble det etablert optisk signalstasjon på øya, og losene begynte allerede på 1830-tallet å benytte den gode havna og den gode utsikten fra tårnet. I 1860 begynte de med meteorologiske observasjoner, og i 1869 kom det telegrafforbindelse til øya I 1891 ble det første tåkeanlegget (landets første sirene) satt i drift, og allerede i 1896 ble telegrafen avløst av telefonforbindelse til byen. . .I 1900 ble det reist et 36 meter høyt støpejernstårn, og kort tid etter ble det anlagt et bifyr for å gi de seilende østfra en fri sektor utenom grunner og skjær langs Randesundslandet. Fyret ble eliktrifisert etter at det ble lagt ut kabel i 1951, og fra 1964 kom radiofyret i drift. Etter 2 verdenskrig ble det fast losstasjon på øya. Styrehuset fra "Agder II" ble fraktet ut og benyttet som vaktbu, og i 1964 sto et nytt loshus ferdig. . .Oksøy fyr er fredet, både som sjøfuglområde og kulturminne.

Fyr langs Sørlandskysten. 

Langs kysten av Agder finnes 20 fyr. NRK blir med fyrmester Kjell Otto Hansen og besøker noen av de historiske fyrene. På strekningen fra Lillesand til Flekkefjord inspiseres følgende fyr: Hatholmen, Ryvingen, Songvår, Oksøy og Grønningen. Du blir også kjent med lokalkultur, geografi og kysthistorie knyttet til de ulike fyrene.Oksøy


Foto: Arve Lindvig

Middelvannstandsmerke på Oksøy


Foto: Arve Lindvig

Like ved havna på Oksøy finner man dette Middelvannstandsmerket, med vannrett innhugget linje og årstallet 1839.