Details page

Galgebergtangen, sett fra syd.


Foto: Arve Lindvig

Galgebergtangen ble befestet under Napoleonskrigen (1807 -13) og tyskerene anla også festninger her under 2 verdenskrig. Navnet "Galgebergtangen" tyder på at pynten ved utløpet av Otra har vært rettersted. I middelalderen var det vanlig å henge dødsdømte til spott og spe på fremtredende steder. Den bratte heia bak bærer navnet "Trollkjerringheia" og leder oppmerksomheten mot heksebrenningen som foregikk på 1600-tallet. I forgrunnes sees en mur fra Napoleonskrigen,(1807 - 13) mens siste krigs betongkonstruksjoner skimtes bak trærne.