Details page

Kai 6 sett fra vest.


Foto: Arve Lindvig

Kai 6. siste gjenværende utstikkende pir i vesterhavna i Kristiansand. Tidligere var byens havnefront dominert av utstikkerbrygger og pakkhus. I dag det bare en slik brygge igjen, den såkalte Kai 6, hvor S/S "Sørlandet" og skyssbåtene i Kristiansand har liggeplass sommerstid. I bakkant av denne kaia finner vi et framtredende gult murbygg som huser Kristiansand Tollkontor. Bygget er fredet. For øvrig preges havnefronten av det store pakkhuset på Smiths kai, som i dag er terminal for Color Line, og de moderne "tubene", kaiene og trafikkarealene som er knyttet til fergetrafikken.Kai 6 sett fra vest.


Foto: Arve Lindvig