kanonstilling, sett fra øst.

kanonstilling, sett fra øst.


Foto: Arve Lindvig

Kanonstilling på Galgebergtangen, ved Otras utløp.