Details page

Lanterne Ljønes


Foto: Frode Pilskog
Lanterne montert på skap på Ljønes. Iso G 2s. Den opphavlege lanterna var ei AGA gasslanterne montert på toppen av eit skap. Skapet inneheldt gassflasker. Lanterna vart sett opp i 1921


Lanterne Ljønes


Foto: Frode Pilskog
Lanterne montert på skap på Ljønes. Iso G 2s. Den opphavlege lanterne av ei AGA gasslanterne montert på skap som inneheldt gassflasker. Lanterna vart sett opp i 1921

Lanterne på stang Ljønes


Foto: Frode Pilskog
Lanterne montert på stang Ljønes. Iso G 2s. Sett opp i 2020 for å erstatte lanterna montert på skap.