Details page

Dolsveden


Foto: Arve Lindvig

Dolsveden. Utsiktspunkt (108 m.o.h.) . Kjent landkjenningsmerke fra sjøen På slutten av 1700-tallet skriver amtmann Holm om topografien i Randesund: "Af mektige Fjelde finnes alene Dolsheeden. hvor i gammel tid har været en Vare eller Bauffe, for påkommende Krig". Den tilhører rekka av hovedveder som utgjorde det militære varslingssystemet. I dag er det en moderne telestasjon på toppen, og de fleste spor etter historisk aktivitet er borte. Stedet er imidlertid skiltet som vedestasjon. Det er vei helt til toppen.