Details page

Stavernsodden fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Vedtak om etablering av innseilingsfyr til den viktige marinebasen i Stavern/Fredriksvern ble fattet i 1849, men budsjettet var knapt. Da det første fyrlyset ble tent i 1855, hadde en bare fått på plass selve fyrlykten og en liten vaktstue. Først 19 år senere, samtidig med byggingen av fyret på Svenner, kom boligen i hugget stein på plass. I 1954 ble det bygget en ny bolig som fyrmesteren etter hvert tok i bruk. Stavernsodden fyr ble automatisert og avbemannet i 1984. Fyrstasjonen eies av Staten ved Kystverket og er fredet etter kulturminneloven. I dag har Kystverket et samarbeid med Kystlaget Fredriksvern om ny bruk av de ledige bygningene. Stavernsodden fyr er plassert på den østre siden av det søndre innløpet til havna i Stavern. I tillegg til å være et rent innseilingsfyr til havna, angir sektorlyset også farbar lei mellom Svenner og fastlandet på østsida av Larviksfjorden.