Details page

Sklinna fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Sklinna fyr ble tent i 1910. Fyrtårnet er drøyt 14 meter høyt, og har noe usymmetriske proporsjoner, da lyktehuset er veldig dominerende i forhold til resten av tårnet. Det skyldes at fyrvesenet i sin grunnleggende sparsommelige styringslinje, valgte å flytte toppen av fyret på Runde – som var under ombygging – til Sklinna. Sklinna fyrstasjon ble avbemannet i 2004. I dag har Kystverket et samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om ny bruk av fyrstasjonen. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Fyret og farvannet - Selv om Sklinna har en lang historikk som havn for fiskere, så er det ikke primært dette som var begrunnelsen for å etablere fyr her. Et lite sveip over Norgeskartet viser at Sklinna utgjør et fremspringende punkt i kartet. Det var nettopp denne egenskapen som fikk fyrkommisjonen fra 1855 – som tok for seg kyststrekninger nord for Stadt – til å peke på Sklinna som et strategisk sted å anbringe fyrlys. Likevel skulle det gå flere tiår før fyret ble en realitet.