Details page

Røværsholmen fyr


Foto: og grafikk Arild Fredriksen
Røværsholmen fyr ble oppretta i 1892. Fyrstasjonen er et godt eksempel på de marginale boforholdene som fyrbetjeningen ofte har måttet leve med. En værhard holme som sjøen ofte slo helt over. Røværsholmen fyr ble oppretta i 1892. Fyrstasjonen er et godt eksempel på de marginale boforholdene som fyrbetjeningen ofte har måttet leve med. En værhard holme som sjøen ofte slo helt over. Røværsholmen fyrstasjon ble avbemannet i 1975. I dag har Kystverket har lagt til rette for utleievirksomhet på Røværsholmen fyrstasjon. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen, som er fredet etter kulturminneloven. Støpejernstårnet på Røværsholmen er karakteristisk og veldig bredt i forhold til sin relativt beskjedne høyde, som måler 13.5 meter. Det som også er spesielt med fyrstasjonen er at steinmassene som er brukt er restene etter et av fyrtårna som ble revet på Lista fyrstasjon i 1873. Røværsholmen fyr kom i stand etter et møte som fyrdirektøren holdt sammen med overlosen, representanter for sjømannsforeninger og dampskipsselskap. Alle konkluderte med at Røværsholmen var det riktige stedet for et innseilingsfyr til Haugesundsområdet.