Details page

Våre

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
I dag bor det ingen på Våre, men sånn var det ikke tidligere. Flere gode naturhavner og noen jordflekker ga livsgrunnlag og utkomme.