Details page

Fortøyingsring Hjørungavåg


Foto: Frode Pilskog
T-bolt med ring i toppen


Fortøyingsring Hjørungavåg


Foto: Frode Pilskog
T-bolt med ring i toppen. Malingsmerke om lag 1,5 m mot SV. To jernstenger er sett ned om lag 5 meter NV for bolt. Om lag 12 cm stål stang. Delt i to, amatørmessig brenning og sett ned i berget. Dei to stengrene er om lag 3 m frå kvarandre. I 1887 sette Ringvesenet opp 5 fortøyingsringar i strekninga Liavaag, Pilskog og Overaae. Fortøyingsbolten kan vere ein av desse

Fortøyingsring Hjørungavåg


Foto: Frode Pilskog
T-bolt med ring i toppen. I 1887 sette Ringvesenet opp 5 fortøyingsringar i strekninga Liavaag, Pilskog og Overaae. Fortøyingsbolten kan vere ein av desse