Details page

Våre


Foto: Lindesnes fyr
Det er naturlig å tro at den sentralt plassert øygruppen har vært tilholdssted for sesongfiskere langt tilbake i historien. På 1500-tallet omtales Søren Udvåre som bofast (på Innvåre). På 1800-tallet var det syv bruk på Våre, og øya var egen skolekrets til 1934. Befollkningen her drev med sjøfart, losing og produksjon av klippfisk. Mellom Våre, Havnerøy og Ravnøy er det en lun havn, som går under navnet "Skipshavna", med flere fortøyningsringer. På toppen av Havnerøy er det hugget inn to kompassroser.


Våre

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
I dag bor det ingen på Våre, men sånn var det ikke tidligere. Flere gode naturhavner og noen jordflekker ga livsgrunnlag og utkomme.