Details page

Svinør


Foto: Lindesnes fyr
Svinør, av gno. svinna "minske, avta", "lun havn der sjøgang og vind avtar, legger seg". Den nære beliggenheten til Lindesnes er en av årsakene til at Svinør tidlig ble en viktig uthavn, i sin tid det største losdistriktet på sørlandskysten med 20 faste loser. Bebyggelsen ligger på en lang rekke i vannkanten langs innsiden av Hovedøya (Svinøy), med fasadene vendt ut mot havna og det lune sundet mellom Svinøy og Hammerøy. Mellom husene kan man se hvordan en nitid har samlet ballastjord til små bed og hageflekker. Beboere på 1600-tallet var bla.a. los, skipper, generalskipsmåler, skipshandler og gjestgiver. I sine glansdager hadde Svinør fire gjestgiverier, 3 - 4 butikker, skipshandel, tre skipsverft, flere bakerier, skole, poståpneri, losstasjon og telefonsentral.


Svinør

Videokvalitet 
Høy
Mobiltilpasset
I seilskutetida var Svinør den kanskje mest brukte uthavna ved Lindesnes, med flere skipsverft, tollstasjon og 20 faste loser.