Details page

Maleri av barken "Songdal"


Foto: Privatarkiv etter Hartvig Dannevig

Fotografi av et maleri av Bark ”Songdal”, hentet fra D/508, privatarkivet etter Hartvig Dannevig, boks 19