Details page

Barken "Songdal"


Foto: Privatarkiv etter Hartvig Dannevig

Bark ”Songdal” i frisk seilas ved Kapp Horn. Bildet er tatt av en amerikansk matros ombord i årene 1912-13. D/508. Privatarkivet etter Dannevig. Boks 19.