Motorverkstedet i Ny-Hellesund

Motorverkstedet i Ny-Hellesund


Foto: Wilse, ca 1925