Details page

Fyrlykt Terneskjerflu


Foto: Frode Pilskog

Fyrlykt Iso 6s. Malmlykt på stativ. Raudt rekkverk av jarn utanfor.