Details page

Fortøyingsring Haugsbygda


Foto: Frode Pilskog

T-bolt på holme. Rester av malingsmerke like ved. Sett ned av Ringvesenet i 1904